Privacyverklaring

NieuwsGYrig, Integratieve Kinder- en Jongerentherapie, gevestigd aan de Rijlst 42 te St. Nicolaasga, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
de Rijlst 42
8521 NK St. Nicolaasga
Website: https://nieuwsgyrig.nl
E-mail: gerbrig@nieuwsgyrig.nl
Tel: 06-20647598

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website https://nieuwsgyrig.nl.

Wij behandelen uw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de Relevante Wetgeving).

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 28 juni 2021.
De persoonsgegevens worden verwerkt door Gerbrig IJntema, eigenaar van NieuwsGYrig.

Persoonsgegevens die wij verwerken
NieuwsGYrig, Integratieve Kinder- en Jongerentherapie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum en –plaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
– zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
– er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
NieuwsGYrig, Integratieve Kinder- en Jongerentherapie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– gezondheid
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via gerbrig@nieuwsgyrig.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Ouders/verzorgers geven met het ondertekenen van de behandelingsovereenkomst en het invullen van de informatieformulieren ten behoeve van persoonlijke begeleiding toestemming voor het verwerken van persoonlijke gegevens van de minderjarige. Als u ervoor kiest om de gegevens niet te delen, dan kunnen wij onze diensten helaas niet aan u leveren. Verder zullen we uw gegevens niet zonder uw toestemming verwerken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
NieuwsGYrig, Integratieve Kinder- en Jongerentherapie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van nieuwsbrief
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Het uitvoeren van de dienstverlening in de therapiepraktijk (persoonlijke begeleiding)
– Nakomen van wettelijke verplichtingen
– Het voeren van geschillen
– Het verrichten van administratieve handelingen
– Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen
– Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid, of voor het gebruik tijdens intercollegiale toetsing
– Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Uw persoonsgegevens zullen niet verstrekt worden voor commerciële of goede doelen.

Geautomatiseerde besluitvorming
NieuwsGYrig, Integratieve Kinder- en Jongerentherapie neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van NieuwsGYrig, Integratieve Kinder- en Jongerentherapie) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
NieuwsGYrig, Integratieve Kinder- en Jongerentherapie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.
Video-opnames van sessies en oudergesprekken zijn aantekeningen van de therapeut en daarmee privébezit. Ook dit zal na beëindiging van de begeleiding te zijner tijd worden verwijderd.

Datalekken 
Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties (dus ook therapeuten) direct (binnen 72 uur na het datalek) een melding  moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek hebben. Soms moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de  persoonsgegevens zijn gelekt).  Voorbeelden van datalekkenzijn: een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een  gestolen laptop of een inbraak in een databestand door een hacker. NieuwsGYrig, integratieve kinder- en jongerentherapie, meldt een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als dit leidt tot ernstige nadelige  gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens, of als een aanzienlijke kans bestaat  dat dit gebeurt. De cliënten van wie gegevens worden verwerkt, zullen alleen worden geïnformeerd als een datalekwaarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor hun persoonlijke levenssfeer.

Wijziging van de privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Als wij de privacyverklaring in belangrijke mate veranderen zullen wij een notificatie op onze website plaatsen, samen met de nieuwe privacyverklaring. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen bij wijzigingen. Als u niet geregistreerd staat als gebruiker, raden wij u aan de website en deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Uw rechten
De gegevens die we van u verzamelen zijn persoonlijk. U hebt daarom de volgende rechten:
– u mag ons vragen om inzage in uw gegeven
– u mag ons vragen om correctie, beperking of wissing van uw gegevens
– u mag ons vragen om een kopie van uw gegevens. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens.
– Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er niet samen met ons uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder. de Autoriteit Persoonsgegevens, als je denkt dat wij jouw gegevensonrechtmatig verwerken.

Delen van persoonsgegevens met derden
NieuwsGYrig, Integratieve Kinder- en Jongerentherapie verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. NieuwsGYrig, Integratieve Kinder- en Jongerentherapie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Wij zijn wettelijk verplicht om gegevens te delen met de supervisor, dit in verband met de opleiding tot Integratieve Kindertherapeut.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de volgende gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar:
– uw naam, adres en woonplaats
– uw geboortedatum
– de datum van de behandeling
– een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘integratieve kindertherapie’
– de kosten van de sessie

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
NieuwsGYrig, Integratieve Kinder- en Jongerentherapie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

—————————–

Hieronder meer informatie over de cookies:

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of we je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics

Met wie we jouw data delen

Hoe lang we jouw data bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten je hebt over je data

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke data die we van je hebben, inclusief alle data die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we jouw data naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

AKISMET
We verzamelen informatie over bezoekers die reageren op websites die onze Akismet anti-spam service gebruiken. De informatie die we verzamelen hangt af van hoe de gebruiker Akismet heeft ingesteld voor de site, maar normaliter zit hier het IP adres van de reageerder, user agent, referrer en website URL (met ook andere informatie zoals naam, gebruikersnaam, e-mail adres en deze reactie zelf) bij.
—————————–

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door NieuwsGYrig, Integratieve Kinder- en Jongerentherapie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar gerbrig@nieuwsgyrig.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

NieuwsGYrig, Integratieve Kinder- en Jongerentherapie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
NieuwsGYrig, Integratieve Kinder- en Jongerentherapie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via gerbrig@nieuwsgyrig.nl.