Waarom Integratieve Kindertherapie?

Laagdrempelig: geen wachtlijsten
Preventief: hiermee wordt erger en duurder voorkomen
Effectief: kortdurend en op maat, geen onnodige diagnoses en labels
Samen: met het gezin en andere betrokkenen
Eigen kracht: het kind en de ouder(s) leren hun kwaliteiten ontdekken en in te zetten

De belangrijkste uitgangspunten:

 • het kind weet welk probleem hij heeft (bewust en onbewust);
 • het kind kan zijn probleem oplossen (met hulp van binnen en buiten)
 • het kind weet hoe hij dat wil doen (middelen en manieren).

Het unieke aan de integratieve kindertherapie is dat ik behandel volgens de tien stappen van het veranderingsproces. Ik kijk in welke stap van dit proces je kind zit. Vanaf daar help ik je kind verder naar de volgende stap. Met als doel dat alle gevoelens van je kind bij hem/haar horen, op een manier die bij je zoon of dochter past.

Praktisch:

De integratieve werkwijze is kortdurende coaching/counseling/therapie met wekelijkse sessies met je kind.

Het kennismakingsgesprek is kosteloos. Mochten jullie besluiten om verder te gaan met de begeleiding, dan volgt een intakegesprek met jou/jullie als ouder(s). Daarna heb ik 5 sessies met je kind. Na deze sessies volgt er een oudergesprek om de voortgang te bespreken. Deze cyclus zal zich herhalen. Over het algemeen zijn er tussen 5 en 15 kindsessies nodig.

Is je kind tussen de 13 en 16 jaar oud, dan is hij/zij ook aanwezig bij het intakegesprek en de oudergesprekken.

Begeleidingsmogelijkheden:
Het is mogelijk om zonder verwijzing van de huisarts in mijn praktijk te komen.
Een kennismakingsgesprek is vrijblijvend en kosteloos. Een kindsessie en vervolgoudergesprek is € 70,00 per sessie/gesprek.
Via samenwerkingen is vergoeding via Sociaal Domein Friesland mogelijk.
Mijn begeleiding wordt gedeeltelijk vergoed via de aanvullende verzekering. Vraag bij je zorgverzekeraar na wat hiervoor de mogelijkheden zijn. Ook kan uit een Persoonlijk Budget de begeleiding worden vergoed.
Neem vrijblijvend contact met mij op, ik kijk graag met je mee naar de mogelijkheden.

Behandelmodellen:

Het doel van de coaching/counseling/therapie is het benutten van innerlijke krachtbronnen waardoor je kind met op hem of haar afgestemde tips weer verder kan.

De integratieve therapie wil boven alle therapeutische werkwijzen uitstijgen met een totaalbenadering, en is daarmee overstijgend, vraaggestuurd en procesgericht:

 • Het medische model: gericht op lichamelijke oorzaken en symptomen.
  Zijn er lichamelijke oorzaken te vinden die te maken kunnen hebben met deze klacht?
 • Het stressmodel: gericht op draagkracht/draaglast verhouding.
  Kan dit kind bepaalde gebeurtenissen/emoties aan?
 • Het gedragsmodel: gericht op het aanleren/afleren van gedrag, aanleren van vaardigheden. Hoe gedraagt dit kind zich?
 • Het psychodynamische model: gericht op het onverwerkte verleden.
  Hoe komt het dat dit kind deze klacht nu heeft?
 • Het communicatiemodel: gericht op het gehele gezinssysteem.
  Hoe communiceert dit kind?
 • Het transpersoonlijke model: gericht op het helpen zoeken naar zingeving en vorming van identiteit, hoe staat dit kind in het leven?