Waarom Integratieve Kindertherapie?

Laagdrempelig: geen wachtlijsten, geen verwijzing van huisarts nodig
Preventief: hiermee wordt erger en duurder voorkomen
Effectief: kortdurend en op maat, geen onnodige diagnoses en labels
Samen: met het gezin en andere betrokkenen
Eigen kracht: het kind en de ouder(s) leren hun kwaliteiten ontdekken en in te zetten

De belangrijkste uitgangspunten:

kind1

 • het kind weet welk probleem hij heeft (bewust en onbewust);
 • het kind kan zijn probleem oplossen (met hulp van binnen en buiten)
 • het kind weet hoe hij dat wil doen (middelen en manieren).

Het unieke aan de integratieve kindertherapie is dat wij behandelen volgens de stappen van het veranderingsproces. Er wordt gekeken in welke fase van dit proces het kind zit. Vanaf daar wordt het kind verder geholpen naar de volgende stap. Met als doel integratie/fusie.

De integratieve werkwijze is kortdurende coaching/counseling/therapie met wekelijkse sessies met je kind.

Na de aanmelding volgt een intakegesprek met jou/jullie als ouder(s). Daarna heb ik 5 sessies met je kind. Na deze sessies volgt er een oudergesprek om de voortgang te bespreken, deze cyclus zal zich herhalen. Over het algemeen zijn er 15 kindsessies of minder nodig.

Is je kind tussen de 13 en 16 jaar oud, dan is hij/zij ook aanwezig bij het intakegesprek en de oudergesprekken.

Tarief:
In 2018 ben ik een samenwerkingsverband aangegaan met Geeske Hospes van Hospescoaching (www.hospescoaching.nl).
Hospescoaching is als specialistische jeugdzorgaanbieder gecontracteerd onder de Jeugdwet voor heel Friesland. Dit houdt in dat therapie voor kinderen en ouderbegeleiding kosteloos is als je een verwijzing hebt van je (huis)arts, GGD-arts of van het Sociaal Wijkteam van je gemeente (de doorverwijzing hoort dan wel op naam te staan van Hospescoaching).
Door deze samenwerking komen nu ook de begeleidingstrajecten (kind en/of ouderbegeleiding) bij mij in aanmerking voor deze kosteloze begeleiding!

Vind je dit traject te zwaar of schat je in dat enkele begeleidingen al helpend kunnen zijn?
Er is ook de mogelijkheid om zelfstandig, zonder verwijzing in mijn praktijk te komen.
De kosten van een oudergesprek/kindsessie zijn €65,- per gesprek. De eerste kindsessie is kosteloos. Je kunt bij je zorgverzekeraar navragen of er vergoeding mogelijk is vanuit een aanvullende verzekering. Mocht je kind een Persoonlijk Budget hebben, dan kan de begeleiding hieruit worden betaald.
Neem vrijblijvend contact met mij op en informeer naar de mogelijkheden.

Behandelmodellen:

Het doel van de coaching/counseling/therapie is het benutten van innerlijke krachtbronnen waardoor je kind met op hem of haar afgestemde tips weer verder kan.

De integratieve therapie wil boven alle therapeutische werkwijzen uitstijgen met een totaalbenadering, en is daarmee overstijgend, vraaggestuurd en procesgericht:

 • Het medische model: gericht op lichamelijke oorzaken en symptomen.
  Zijn er lichamelijke oorzaken te vinden die te maken kunnen hebben met deze klacht?
 • Het stressmodel: gericht op draagkracht/draaglast verhouding.
  Kan dit kind bepaalde gebeurtenissen/emoties aan?
 • Het gedragsmodel: gericht op het aanleren/afleren van gedrag, aanleren van vaardigheden. Hoe gedraagt dit kind zich?
 • Het psychodynamische model: gericht op het onverwerkte verleden.
  Hoe komt het dat dit kind deze klacht nu heeft?
 • Het communicatiemodel: gericht op het gehele gezinssysteem.
  Hoe communiceert dit kind?
 • Het transpersoonlijke model: gericht op het helpen zoeken naar zingeving en vorming van identiteit, hoe staat dit kind in het leven?